Obchodní podmínky

Hlavní stránka / Obchodní podmínky

Dokumenty ke stažení

Obchodní podmínky platné od 6.1.2023 Tento dokument obsahuje aktuálně platné obchodní podmínky ve formátu .PDF ke stažení.

Reklamační řád Reklamační řád BOTTICO s.r.o. ve formátu .PDF ke stažení. Tento Reklamační řád je platný od 6.1.2023

Obecný reklamační / servisní protokol BOTTICO s.r.o. Obecný reklamační a servisní protokol BOTTICO s.r.o. ve formátu .DOC (MS Word, Libre Office, Open Office)

Obecný reklamační / servisní protokol BOTTICO s.r.o. Obecný reklamační a servisní protokol BOTTICO s.r.o. ve formátu .PDF (Adobe Acrobat / Acrobat Reader)

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu v zákonné lhůtě i pro rozpor s kupní smlouvou. Fomrát dokumentu .DOC (MS Word, Libre Office, Open Office)

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu v zákonné lhůtě i pro rozpor s kupní smlouvou. Fomrát dokumentu .PDF (Adobe Acrobat / Adobe Acrobat Reader, Inkscape)

Všeobecné obchodní podmínky BOTTICO s.r.o.

platné od 6.1.2023

I.Základní ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky (dále jako VOP) definují vztah mezi spotřebitelem (dále jako kupující) (§ 419 zák. 89/2012 Sb.) a podnikatelem (dále jako prodávající) (§ 420 zák. 89/2012 Sb.)

Prodávající

BOTTICO s.r.o.
Wolkerova 1273
765 02 Otrokovice
IČ 25558358
DIČ CZ25558358
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33436

Spotřebitelem je každý člověk, který zakoupené zboží nepoužívá dále v rámci podnikatelské činnosti. Podnikatelem je ten, který zakoupené zboží používá dále v rámci podnikatelské činnosti.

VOP reflektují ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoOS“), a dalších účinných právních předpisů. VOP upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 OZ vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího provozovaného na doméně www.bottico.cz

Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném ve chvíli odeslání objednávky.

II.Zpracování osobních údajů

1) Prodávající zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení / název společnosti

 • e-mailovou adresu

 • telefonní číslo

 • fakturační adresu/sídlo

 • doručovací adresu

v rozsahu nutném pro uzavření platné kupní smlouvy a technické odbavení objednávky.

2) Výše uvedené osobní údaje jsou nutné pro odbavení objednávek a plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Takovéto zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst 1 písm. b) Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

3) Tento typ údajů je za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a ochranu práv a povinností smluvních stran uchováván po dobu 10 let od realizace poslední části smlouvy, epožaduje-li jiný právní předspis uchování delší. Toto uchování je umožněn na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněného zájmu správce.

4) Na e-mailovou adresu či telefonní číslo nejsou kupujícímu, který je spotřebitelem, zasílány obchodní nabídky, novinky ani jiná obchodní sdělení.

5) Elektronický obchod nevyužívá externích dotazníků spokojenosti a anket.

6) Elektronický obchod nevyužívá online analytické nástroje sledující chování uživatele ani neukládá na straně e-shopu (serveru) ani na straně kupujícího (v počítači spotřebitele) žádná data (například cookies) mapující chování či preference návštěvníků e-shopu.

7) Elektronický obchod rovněž nevyužívá analytické nástroje pro sledování zdrojů návštěvnosti a průchodu košíkem a neukládá tedy ani žádná data pro tyto nástoje potřebná.

8) Technické zpracování osobních údajů a správu databáze zajišťuje společnost edia.net s.r.o. se sídlem Cejl 82/58, 60200 Brno - Zábrdovice, IČ 03917002 vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 86873. Pověřenou osobou společnosti edia.net s.r.o. je David Kudláček / jednatel společnosti, emailový kontakt edia@edia.cz

9) Podle Nařízení má kupující právo

 • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení

 • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce

 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy

 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů

 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

III.Katalog zboží a služeb

Řazení zboží

1) Zboží v katalogu je řazeno následovně:

 • Produktové tipy – takto zobrazené produkty jsou označeny štítkem „DOPORUČUJEME“ nebo „NÁŠ TIP“, pokud takové produkty ve výpise nejsou zobrazeny na předních pozicích má se za to, že prodávající možnosti nabídnout přednostně jím vybrané produkty nevyužil

 • Produkty dle abecedy

2) Zákazník má možnost si filtrem řazení změnit. V takovém případě je řazení produktů plně v režii kupujícího a doporučení kupujícího nemají na řazení produktů vliv.

Dostupnost

1) Dostupnost zboží na stránkách www.bottico.cz je aktualizována obvykle 1x denně, a to na začátku pracovní doby.

2) Dostupnost uváděná u produktů

 • skladem – znamená, že položka byla ve chvíli aktualizace skladem

 • obvykle skladem – jedná se o dostupnost, která je uváděna například u drátů a udává, že i v případě, že by nebyl a položka skladem v dostatečném počtu kusů, položku je schopen prodávající dodat úpravou či rekonfigurací jiné položky, eventuálně rychle doobjednat

 • ověříme – položka zřejmě není skladem, dostupnost bude ověřena u dodavatelem

3) V elektronickém obchodě prodávajícího lze objednat i položky aktuálně nedostupné. Po uskutečnění objednávky je po ověření dostupnosti kupující kontaktován a obdrží informaci o možnostech dodání.

Popis/charakteristika položek

1) Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v popisu produktů. U produktů DT Swiss je vždy uveden kód výrobce (katalogový kód) položky, který jednoznačně identifikuje daný produkt v rámci katalogu.

2) Obrázky položek odpovídají vzhledem skutečnosti. Obrázek může být stejný pro několik variant téhož produktu v případě, kdy variantou je znak, který není na daném obrázku dominantní. Tedy u náboje se 32 děrami může být obrázek se 28 děrami ze stejné řady. Za správný a rozhodující je považován údaj v názvu a popisu produktu.

Doplňkové služby

1) Doplňkové služby, jako jsou mimozáruční opravy a úpravy na přání zákazníka, repasování produktů, tvorba výpletu na zakázku a podobně, nejsou součástí běžné nabídky e-shopu. Jsou nicméně součástí speciální nabídky Ceník servisu pro koncové zákazníky, která je k dispozici ke stažení a jejich objednání probíhá telefonicky či e-mailem a následné potvrzení a uzavření kupní smlouvy probíhá formou elektronických zprávy po obou stranném odsouhlasení položek, způsobu platby a dodání a celkové ceny objednávky.

IV.Stanovení kupní ceny

1) Kupní cena je u produktů ve výpisu v kategorii uvedena s DPH, v detailu produktu pak i bez DPH. Cena zahrnuje všechny zákonné daně a poplatky.

2) Je-li produkt v akci, je uvedena doba trvání akce.

3) Ceny produktů v cenové akci jsou vypočítávány v souladu se zákonnými pravidly pro výpočet výše slevy a vztahují se vždy k nejnižší předchozí ceně, za kterou se produkt prodával v uplynulých 30 dnech.

V.Košík

1) Košík v běžném zobrazení poskytuje informace o

 • položkách, jejich cenou a dostupnosti

 • celkové ceně položek v košíku s i bez DPH

2) Košík v posledním kroku před objednáním obsahuje

 • seznam položek, které má kupující v úmyslu objednat

 • jejich platnou kupní cenu a eventuálně výši slevy, pokud je produkt v akci

 • výši DPH každé položky a výši DPH celkově

 • celkovou cenu zboží k objednání

 • cenu dopravy

 • celkovou cenu zboží včetně dopravy sníženou o eventuální cenové zvýhodnění košíku jako celku

VI.Způsob předání zboží a platba

Doprava a převzetí zboží a platba v rámci ČR

Dobírka

Vámi vybrané zboží je dopraveno přepravní společností PPL na adresu, kterou uvedete v objednávce. Platba přepravci proběhne V HOTOVOSTI nebo PLATEBNÍ KARTOU při předání zboží.

Cena dopravy s dobírkou je dle našeho ceníku PPL 171 Kč s DPH. U objednávek nad 5000,-Kč s DPH je tato služba zdarma a doprava / dobírka není účtována.

Platba předem

Vámi vybrané zboží je dopraveno přepravní společností PPL na adresu, kterou uvedete v objednávce. Pokud nebudete zastiženi, bude zásilka uložena na nejbližším Depu PPL, kde si ji můžete vyzvednout. Platbu provedete BANKOVNÍM PŘEVODEM podle námi zaslaných údajů.
Cena dopravy je dle našeho ceníku PPL 144 Kč s DPH / u objednávek nad 5000,-Kč s DPH je tato služba zdarma a doprava není účtována.

Osobní odběr

Vámi vybrané zboží si můžete vyzvednout osobně v naší prodejně. Platba proběhne V HOTOVOSTI nebo PLATEBNÍ KARTOU při předání zboží.

Pokud kupující zvolí kombinaci osobního vyzvednutí na prodejně prodávajícího a úhrady bankovním převodem předem, vyhrazuje si prodávající při vyzvednutí zboží možnost ověření totožnosti kupujícího za pomocí dokladu totožnosti.

Doprava a platba Slovensko

Dobírka

Vámi vybrané zboží je dopraveno přepravní společností PPL na adresu, kterou uvedete v objednávce. Platba přepravci proběhne V HOTOVOSTI nebo PLATEBNÍ KARTOU při předání zboží.

Cena dopravy s dobírkou na Slovensko je dle našeho ceníku při zaslání službu PPL 236 Kč s DPH (195 Kč bez DPH)

 • U objednávek nad 5000,- Kč s DPH je tato služba se slevou 50%!

Prodávající si vyhrazuje právo nezobrazit na e-shopu ve chvíli objednání konečnou cenu dopravy s ohledem na fakt, že ve chvíli objednání není známa přesná hmotnost balíku.

Platba předem

Vámi vybrané zboží je dopraveno přepravní společností PPL na adresu, kterou uvedete v objednávce. Pokud nebudete zastiženi, bude zásilka uložena na nejbližším Depu přepravce, kde si ji můžete vyzvednout. Platbu provedete BANKOVNÍM PŘEVODEM podle námi zaslaných údajů v EURO měně dle denního kurzu ČNB.

Cena dopravy při platbě předem činí 188 Kč s DPH (155 Kč bez DPH).

 • U objednávek nad 5000,- Kč s DPH je tato služba se slevou 50%!

Daňový doklad

1) Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

2) Daňový doklad kupující vloží v tištěné podobě do zásilky se zbožím z objednávky a spolu se zbožím jej odešle kupujícímu. Prodávající si vyhrazuje právo odeslat daňový doklad pouze v elektronické podobě na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím.

3) V ojedinělých případech prodávající vystaví daňový doklad – fakturu v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, ve lhůtě do 15 dnů ode dne dodání zboží a zašle jej kupujícímu v elektronické podobě.

VII.Odeslání objednávky / Objednání

1) Odesláním objednávky vyjadřuje Kupující svou vůli k uzavření kupní smlouvy. Zároveň vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami, které obdrží ve formě přílohy na svou adresu elektronické pošty a zavazuje se k převzetí zboží a k úhradě kupní ceny.

2) Po odeslání objednávky dojde k jejímu uložení v databázi prodávajícího. Poté je odeslána na adresu kupujícího automatická zpráva, která obsahuje

 • rekapitulaci objednávky včetně údajů o výši slev a dostupností jednotlivých produktů

 • aktuálně platné Všeobecné obchodní podmínky formou přílohy ve formátu .PDF

 • formulář pro odstoupení od smlouvy ve formátu .PDF
  Použití tohoto formuláře je pro zákazníka nepovinné, v souladu s aktuálně platnou zákonnou úpravou je možno projevit vůli odstoupit od kupní smlouvy jakýmkoli odpovídajícím způsobem.

 • reklamační formulář ve formátu .PDF
  Použití tohoto formuláře je nepovinné. Zákazník je při uplatňování práva plynoucího ze zodpovědnosti za vady pouze prokázat, že zboží nakoupil u prodávajícího a uvést popis vady a preferovaný způsob řešení.

VIII. Kupní smlouva

1) Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím. Za potvrzení se nepovažuje automaticky zasílaná zpráva s rekapitulací objednávky.

2) K potvrzení objednávky dojde poté, co prodávající ověří, že všechny objednané položky je schopen dodat, ať již ihned či později v souladu s dostupností uvedenou u jednotlivých produktů. Informaci o uzavření kupní smlouvy zašle kupujícím na adresu elektronické pošty uvedenou kupujícím.

3) K uzavření kupní smlouvy může nedojít v následujících případech

 • prodávající nemá k dispozici objednaný počte položek

 • prodávající zjistí, že popis některé z položek neodpovídal skutečnosti

 • prodávající zjistí nezanedbatelnou chybu v prodejní ceně

 • prodávající zjistil zásadní rozpor v údajích kupujícího, které brání uzavření platné kupní smlouvy

4) V případě, že prodávající nepotvrdí uzavření kupní smlouvy kupujícímu, o dané skutečnosti a důvodu jej neprodleně informuje zprávou zaslanou na adresu elektronické pošty kupujícího.

5) Již uzavřenou kupní smlouvu lze měnit pouze na základě dohody obou stran ze zákonných důvodů.

6) Prodávající je povinen dodat objednané služby nejpozději do 30 dní od uzavření kupní smlouvy. Po této době kupní smlouva automaticky zaniká, pokud se kupující s prodávajícím nedohodnou jinak.

7) Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

8) Prodávající se zavazuje k dodání zboží a/nebo služeb objednaných kupujícím. Zboží a/nebo služby musí být v jakosti deklarované prezentací zboží a/nebo reklamou a musí mít vlastnosti deklarované prezentací a/nebo reklamou. Prodávající se zavazuje dodat zboží za podmínek deklarovaných v procesu objednávky za cenu uvedenou kupujícímu před odesláním objednávky.

9) Kupující se zavazuje zboží uhradit a převzít.

10) Právní spory vzešlé ze vztahu daného kupní smlouvou, které nelze z vůle obou stran vyřešit dohodou budou řešeny příslušnými soudy, obvykle soudy České republiky.

IX.Dodání zboží

1) Prodávající se zavazuje, že zboží bude dodáno způsobem zvoleným kupujícím na kupujícím zvolenou adresu.

2) Zboží bude pečlivě zabaleno tak, aby bylo v nejvyšší možné míře zabráněno jeho poškození při přepravě.

3) Prodávající k zásilce přiloží daňový doklad.

4) Na dárky, které jsou poskytnuty zdarma k objednávce, ať již formou zboží či služeb, nelze uplatňovat práva kupujícího. Zboží splňuje charakter daru darovaného na základě darovací smlouvy, která je uzavřena s podmínkou, že v případě, že dojde k odstoupení od související kupní smlouvy ze strany kupujícího, je kupující povinen poskytnuté dary vrátit společně se zakoupeným zbožím prodávajícímu.

X.Rozpor s kupní smlouvou

Podstatný rozpor s kupní smlouvou

1) Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady

 • na odstranění vady opravou věci

 • na přiměřenou slevu z kupní ceny

 • odstoupit od smlouvy

2) Kupující sdělí prodávajícímu způsob řešení při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu vzápětí po oznámení vady. Provedenou volbu může kupující změnit pouze s výslovným souhlasem prodávajícího. V případě, kdy kupující požaduje opravu, která se později ukáže jako neodstranitelná/neopravitelná, může kupující požadovat namísto odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může využít práva na odstoupení od kupní smlouvy. Nezvolí-li si kupující své právo včas, je k podstatnému porušení smlouvy přistupováno jako k nepodstatnému porušení smlouvy.

3) Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že není možné zboží opravit nebo dodat novou. Stejné právo má kupující v případě, kdy nezjedná prodávající nápravu v zákonem stanovené lhůtě, nebo by odstraněním vad způsobil kupujícímu nepřiměřené obtíže.

Nepodstatný rozpor s kupní smlouvou

1) Je-li vadné plnění v nepodstatném rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

2) V případě, že kupující neuplatní právo na slevu nebo neodstoupí od kupní smlouvy, může prodávající zjednat nápravu dodáním chybějící položky, dodáním nové položky, opravou položky případně odstraněním jiného drobného rozporu s kupní smlouvou.

3) Neodstraní-li prodávající rozpor s KS včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže později kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V případě opakovaných vad má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy odstoupit.

XI.Odstoupení od smlouvy

1) Je-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v elektronickém obchodě), má spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo odstoupit bez udání důvodu od kupní smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.

2) Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dní.

3) V odstoupení od smlouvy kupující uvede fakt, že odstupuje od smlouvy, pro jednoznačné rozlišení kupujícího je vhodné uvést číslo objednávky a uvede číslo bankovního účtu, na který bude vrácena kupní cena zboží.

4) Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit též vzorový formulář zaslaný prodávajícím.

5) Odstoupení od kupní smlouvy může dle aktuální zákonné úpravy zaslat na kteroukoli poštovní adresu prodávajícího, tedy jak adresu sídla, tak na adresu provozovny, případně na adresu elektronické pošty zveřejněnou v sekci s kontakty na internetové stránce prodávajícího. Je možné využít také jakýkoli komunikační kanál na sociálních službách, nebo telefonické oznámení. Při využití kanálu na sociálních službách je kupující povinen oznámit fakt, že odstupuje od smlouvy formou adresného vzkazu, nikoli v obecné diskusi pod příspěvky a oznámeními prodávajícího.

6) V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než je mu doručeno zboží odeslané zpět kupujícím. S ohledem na aktuální zákonnou úpravu, která umožňuje prodávajícímu kontrolu opotřebení vráceného zboží, není možné vrátit peněžní prostředky kupujícímu jen na základě potvrzení, že kupující zboží prodávajícímu odeslal.

7) Ustanovení OZ o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů dle § 1829 odst. 1 OZ však nelze vykládat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží dle § 1829 odst. 1 OZ musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě dotčené smlouvy získal, a to včetně např. dárků. Pokud to již není možné (pokud bylo např. v zákonné lhůtě zboží či dárek zničeno nebo spotřebováno), je kupující povinen prodávajícímu poskytnout náhradní plnění, obvykle finanční, za to, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na kupujícím právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na snížení vrácenou kupní cenu a vyplatit kupujícímu pouze sníženou kupní cenu dle § 1833 OZ.

8) Právo na odstoupení od smlouvy kupující v souladu s ustanovením § 1837 OZ nemá zejména v případě smluv:

 • o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy

 • o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám

 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů

 • o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil (např. holící strojky, depilátory apod.)

9) V případě odstoupení od smlouvy nese kupující náklady spojené s navrácením zboží a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, a to i v případě, že toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou či jinou obdobnou zásilkovou službou.

XII.Zodpovědnost za vady a reklamace

1) Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu, co ji mohl při dostatečné péči o věc zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po nabytí věci.

2) Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci. Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu. Byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dodání věci do místa určení. Kupující nemá práva plynoucí ze zodpovědnosti za vady, způsobila-li vadu po nabytí vlastnictví věci vnější událost.

Práva z vadného plnění

1) Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.

2) Prodávající je zodpovědný za skutečnost, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající nese plnou zodpovědnost a důkazní břemeno skutečnosti, že v době převzetí zboží

 • má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

 • neodpovídá běžným vlastnostem jiných výrobků v podobné cenové kategorii

 • je zboží určeno k účelu, který prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

 • vyhovuje požadavkům platných právních předpisů a technických norem

3) Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

4) Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit součást zboží nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

5) Nebude-li u jednotlivého zboží uvedena delší doba, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží následovně:

 • u nového zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí

 • u rozbaleného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí

 • u zánovního zboží v souladu s § 2168 OZ v době dvaceti jednoho měsíce od převzetí

 • u použitého zboží v souladu s § 2168 OZ v době dvanácti měsíců od převzetí

6) Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již
při převzetí.

7) Nebude-li u jednotlivého zboží uvedeno jinak, poskytuje prodávající osobě, která nakupuje
v rámci své podnikatelské činnosti, záruku na jakost v délce dvaceti čtyř měsíců od převzetí
u nového a rozbaleného zboží, v délce dvaceti jednoho měsíce od převzetí u zánovního zboží
a v délce dvanácti měsíců u použitého zboží.

8) Pro účely uplatnění práva z vadného plnění těchto VOP se za:

 • rozbalené zboží považuje takové zboží, které bylo pouze rozbaleno nebo má poškozený nebo náhradní obal, přičemž takové zboží nebylo používáno a obsah balení je kompletní

 • zánovní zboží považuje takové zboží, které mohlo být vyzkoušeno nebo krátkodobě používáno, přičemž může nést estetické stopy takového používání, avšak tyto stopy nemají vliv na použitelnost a zboží je plně funkční

 • použité zboží považuje takové zboží, které bylo používáno a nese známky předchozího používání, avšak je plně funkční a veškeré potřebné příslušenství je vždy součástí balení

9) Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

10) Článek XII. odst. 2 těchto obchodních podmínek se nepoužije:

 • u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána

 • na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním

 • u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo

 • vyplývá-li to z povahy zboží.

11) Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

12) V případě, že prodávající kupujícímu nezaslal záruční list, slouží jako záruční list daňový
doklad, který prodávající zaslal kupujícímu v souladu s odstavcem Způsob předání zboží a platba.

13) Zodpovědnost za vady je součástí smluvního závazku a je tedy vztahem mezi prodávajícím a kupujícím. Rozhodnutí o možnosti uplatnění práva z vadného plnění třetí osobou je v individuálně odůvodněných případech možné. Právo na takové rozhodnutí náleží prodávajícímu.

XII.Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy jsou hrazeny kupujícím.

XIV.Závěrečná ustanovení

1) Vyřizování námitek a stížností je vedeno e-mailem, osobně na prodejně a telefonicky.
Podrobnosti stran zpracování a nakládání s osobními údaji jsou k dispozici na internetových stránkách prodávajícího.

2) Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné. Kupní smlouva uzavřená při uvedení nepravdivých údajů může být prohlášena za neplatnou.

3) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona.

4) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

5) Sporu mezi kupujícím a prodávajícím, u nichž nelze nalézt shodu a vyřešit je smírem, je nutno v souladu se zákonem řešit soudně.

6) Arbitrem mimosoudních vyrovnání mezi spotřebitelem a podnikatelem je orgán ČOI - Česká obchodní inspekce, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1. https://www.coi.cz/informace-o-adr/

XV.Doplňující informace

DT Swiss servis centrum „A“

Prodávající provádí autorizovaný servis značky DT SWISS v plném rozsahu. Servisní služby jsou poskytovány v co nejkratším možném termínu, dle množství stávajících zakázek.

Do balíku ke zboží určenému k servisu vždy přikládejte průvodní dopis s kontakty. Pokud chcete zaslat výplet, náboj či tlumič na servis, věnujte pozornost pečlivému zabalení. Prodávající doporučuje výplet vždy zaslat v krabici a vypodložit v místě možného proražení kartonu. Není doporučeno balit výplet pouze do stahovací folie.

Výplety, vidlice nebo tlumiče prosím zasílejte dostatečně očištěny. V případě servisních prací se na služby i materiál s opravou spojený vztahuje snížená sazba DPH 10 %

Kontakty a doplňkové informace

prodej / fakturace

Petra Žáková,  Lenka Utinková
tel. +420 577 119 271
mob. +420 774 273 165
objednavky@bottico.cz

technické dotazy, servis, reklamace

Radek Jančík
mob. +420 774 273 165

Václav Utinek
mob. +420 737 869 579
bottico@bottico.cz www.bottico.cz

Adresa Servis centrum „A“ / velkoobchodní sklad / maloobchod

BOTTICO s.r.o.
Wolkerova 1273
765 02 Otrokovice

Prodejní doba

Po-Čt 8.00 – 16.00 hod
Pá 8.00 – 13.00 hod
So-Ne ZAVŘENO

Kontakty pro objednávky

pevná linka: 577 119 271
mobilní telefon: 774 273 165
e-mail: objednavky@bottico.cz

Kontakty pro technické a obchodní dotazy

mobilní telefon: 737 869 579
e-mail: bottico@bottico.cz

Dokumenty ke stažení

Obchodní podmínky platné od 6.1.2023 Tento dokument obsahuje aktuálně platné obchodní podmínky ve formátu .PDF ke stažení.

Reklamační řád Reklamační řád BOTTICO s.r.o. ve formátu .PDF ke stažení. Tento Reklamační řád je platný od 6.1.2023

Obecný reklamační / servisní protokol BOTTICO s.r.o. Obecný reklamační a servisní protokol BOTTICO s.r.o. ve formátu .DOC (MS Word, Libre Office, Open Office)

Obecný reklamační / servisní protokol BOTTICO s.r.o. Obecný reklamační a servisní protokol BOTTICO s.r.o. ve formátu .PDF (Adobe Acrobat / Acrobat Reader)

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu v zákonné lhůtě i pro rozpor s kupní smlouvou. Fomrát dokumentu .DOC (MS Word, Libre Office, Open Office)

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu v zákonné lhůtě i pro rozpor s kupní smlouvou. Fomrát dokumentu .PDF (Adobe Acrobat / Adobe Acrobat Reader, Inkscape)

Poslední úprava článku: 5.2.2024 15:13 / administrátor