Zásady ochrany osobních údajů

Hlavní stránka / Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů e-shopu

Provozovaného společností

BOTTICO s.r.o.
Wolkerova 1273
765 02 Otrokovice
IČ 25558358
DIČ CZ25558358
Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33436

(dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

v rozsahu nutném pro uzavření platné kupní smlouvy a technické odbavení objednávky.

Výše uvedené osobní údaje jsou nutné pro odbavení objednávek a plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Takovéto zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst 1 písm. b) Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Tento typ údajů je za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a ochranu práv a povinností smluvních stran uchováván po dobu 10 let od realizace poslední části smlouvy, epožaduje-li jiný právní předspis uchování delší. Toto uchování je umožněn na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněného zájmu správce.

Na e-mailovou adresu či telefonní číslo nejsou kupujícímu, který je spotřebitelem, zasílány obchodní nabídky, novinky ani jiná obchodní sdělení.

E-shop nevyužívá externích dotazníků spokojenosti a anket.

Ehop nevyužívá online analytické nástroje sledující chování uživatele ani neukládá na straně e-shopu (serveru) ani na straně kupujícího (v počítači spotřebitele) žádná data (například cookies) mapující chování či preference návštěvníků e-shopu.

E-shop rovněž nevyužívá analytické nástroje pro sledování zdrojů návštěvnosti a průchodu košíkem a neukládá tedy ani žádná data pro tyto nástoje potřebná.

Technické zpracování osobních údajů a správu databáze zajišťuje společnost edia.net s.r.o. se sídlem Cejl 82/58, 60200 Brno - Zábrdovice, IČ 03917002 vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 86873. Pověřenou osobou společnosti edia.net s.r.o. je David Kudláček / jednatel společnosti, emailový kontakt edia@edia.cz

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo

Poslední úprava článku: 15.5.2022 01:22 / administrátor